HOME
2021/01/06

台新人壽保險公司外籍人士保險服務須知

一、感謝您投保本公司保險商品,為提供您貼心、優質的服務,如有保險服務之需

求,本公司提供以下方式,由專人為您服務:

★客服電話

1.國內市話撥打免費客服專線:0800-015-000;手機請改撥付費專線02-2171-1132。

2.海外請撥打海外諮詢專線:國外當地國際冠碼+886-2-2171-1132,需付費)。

二、您於洽談保險事務如有印、泰、菲、越、英語溝通需求,亦可洽勞動部勞工諮詢申訴「1955專線」。

1.Thank you for choosing our Insurance Product.

In order to provide you better service, you are welcome to contact us for further information or inquiry. We will assign a service staff to attend to your need.

★ Our Contact Numbers

1) Using local numbers for free calls, please dial 0800-015-000; using cellphone, plus dial: 02-21711132。

2) Calling from abroad, pls dial: +886-2-21711132.

2. While you are transacting with Insurance Company, if you need assistance in Indonesian,Thai, Philippine or Vietnamese languages, you may call <1955>, Special Counselling Hotline provided by Ministry of Labor, Taiwan.


1.Terima kasih telah mengasuransikan produk asuransi perusahaan kami. Kami akan memberikan layanan perhatian dan berkualitas tinggi. Jika Anda membutuhkan layanan asuransi, perusahaan kami akan menyediakan metode berikut, dan orang yang berdedikasi akan melayani Anda:

★ Telepon layanan pelanggan

1) Negara Hotline layanan pelanggan bebas pulsa untuk panggilan domestik: 0800-015-000; untuk telepon seluler, silakan hubungi hotline bebas pulsa 02- 21711132

2) Untuk panggilan ke luar negeri, hubungi hotline konsultasi luar negeri: awalan internasional lokal asing + 886-2-21711132, dikenakan biaya).

2. Jika Anda memiliki kebutuhan komunikasi dalam bahasa India, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Inggris saat merundingkan masalah asuransi, Anda juga dapat menghubungi "Telepon Langsung 1955" Kementerian Tenaga Kerja untuk Konsultasi.


1.ขอขอบคุณสำหรับการประกันภัยกับบริษัทของเรา เพื่อการให้บริการอย่างใกล้ชิด และ บริการอย่างมีคุณภาพสูงสุด หากจำเป็นต้องใช้บริการประกันภัย ทางบริษัทเราขอเสนอวิธีการตามด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการท่านโดยเฉพาะ

★เบอร์โทรแผนกบริการลูกค้า

1) สายบริการโทรฟรีสำหรับลูกค้าภายในประเทศที่ใช้โทรศัพท์บ้าน :0800-015-000

สำหรับผู้ที่ใช้มือถือเบอร์โทรเสียค่าใช้จ่ายในการโทร 02-21711132

2)หากอยู่ต่างประเทศ กรุณาโทร :เบอร์นำหน้าระหว่างประเทศ +886-2-21711132 (เสียค่าบริการ)

2. หากคุณต้องการปรึกษาเรื่องประกันภัยเป็นภาษาอินโด ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและคุณสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและอุทธรณ์เรื่องกับ "สายด่วน "1955" ของกระทรวงแรงงาน


1. Cảm ơn bạn đã mua các sản phẩm bảo hiểm của công ty chúng tôi, để cung cấp cho bạn các dịch vụ chu đáo và chất lượng cao, Nếu bạn cần dịch vụ bảo hiểm, công ty chúng tôi cung cấp các gói bảo hiểm sau và do chuyên viên tận tâm phục vụ bạn:

★ Điện thoại dịch vụ khách hàng

1) Đường dây nóng dịch vụ khách hàng miễn phí đối với các cuộc gọi nội hạt trong nước: 0800-015-000; đối với điện thoại di động, vui lòng quay số đường dây nóng trả phí 02-21711132.

2) Đối với nước ngoài, vui lòng gọi đường dây nóng tư vấn nước ngoài: Mã nước + 886-2-21711132, có tính phí).

2. Nếu bạn cần giao tiếp bằng tiếng Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Việt Nam hoặc tiếng Anh khi đàm phán các vấn đề bảo hiểm, bạn cũng có thể liên hệ với "Đường dây nóng 1955" của Bộ Lao động để được tư vấn.